Energiaa Suomessa - Etusivu

Uudenmaan vierailuajat 2017 järjestetään 25.9. - 17.11.2017
Varausaika ma 4.9. - pe 15.9.

Länsi-Suomessa vuoden 2017 vierailut järjestetään 25.9. - 6.10.2017
Varausaika ma 4.9. - pe 15.9.

Uuden energiateknologian kysyntä kasvaa kiihtyvällä tahdilla, ja tutkimus- ja kehitystoimintaan panostetaan kehitetään lähivuosikymmeninä voimakkaasti. Energia-ala tarjoaa runsaasti työpaikkoja nyt ja tulevaisuudessa.

Energia-alan yritykset panostavat koululaisyhteistyöhön ja haluavat olla mukana jakamassa energiatietoa sekä oman alueen energia-asioista että alan ammateista.

Energiaa Suomessa on valtakunnallinen syksyisin toteutettava koululaistapahtuma, joka on suunnattu 9-luokkalaisille ja opettajille.

Energiaa Suomessa -projektilla tuetaan matemaattis-luonnontieteellistä opetusta ja opinto-ohjausta. Tässä valtakunnallisessa projektissa on järjestäjinä energia- ja teollisuusyrityksiä Uudellamaalla, Sisä- ja Länsi-Suomessa. Yritykset ovat jakaneet energiatietoa vuosittain tuhansille yhdeksäsluokkalaisille.

Vierailukohteen valitseminen

Energiaa Suomessa -projektilla on kymmeniä vierailukohteita. Koulut voivat valita alueensa vierailukohteista haluamansa vaihtoehdon. Tarkempaa tietoa oman alueen vierailukohteista saat näiltä nettisivuilta sekä oman paikkakuntasi yhteyshenkilöltä.

Ohjeita varaamiseen